Liedjesland.com


Komt Allen Tezamen


Protestantse versie:

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Komt allen tezamen,
komt verheugd van harte
Bethlehems stal in den geest bezocht
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

(laatste couplet niet in muziekbestand)
O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

 

Katholieke versie:

Wij komen tezamen, onder 't sterreblinken
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem
Christus geboren zingen de engelenkoren
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, onze Heer


Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre
Zij volgden zijn sterre naar Bethlehem
Herders en wijzen komen Jezus prijzen
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, onze Heer

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
En kussen Uw voeten Emmanuel
Wij willen geven, hart en geest en leven
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, onze Heer

Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, onze Heer

Aanbevolen:


2000-2014 Liedjesland.com.
Disclaimer | Privacy verklaring